صفحه پل

پل هوایی : تبلیغات پل عابر پیاده

تبلیغات پل عابر پیاده از جمله موارد تبلیغات محیطی شهر است و می توان رتبه خوبی از نظر بازدهی را به آن اختصاص داد. امروزه با افرایش جمعیت و مهاجرت با پدیده شهرنشینی مواجه هستیم. این حجم از جمعیت نیاز به امکانات رفاهی مناسبی دارند. گسترش جاده ها، بزرگراه ها و چهارراه ها از جمله پیامد های گسترش پدیده شهرنشینی می باشد. با گسترش جاده ها، مسئله امنیت جانی افراد پیاده مطرح شد. راهکارهایی از جمله سرعت گیر‌، خط کشی عابر پیاده و…. به اجرا در آمدند. ولی مهم ترین راهکار، استفاده از پل عابر پیاده بوده است.

تصور کنید زمانی که با خودرو در یک جاده در حال حرکت هستید با دیدن سازه پل بر فراز جاده، نظرتان به تبلیغات پل عابر پیاده جلب خواهد شد. دیدن تبلیغات پل عابر پیاده را در ابعاد وسیع تر، در فضا های مختلف جاده ها و در تعداد وسیع تر مخاطب در نظر بگیرید. متوجه خواهید شد که بازدهی فوق العاده عالی در بخش تبلیغات پل عابر پیاده در انتظار شما است.
مزایای تبلیغات پل عابر پیاده
بازدهی
نسبتا هزینه اجاره کمتری
مخاطب بالا
طراحی ساده تر

و … . امروزه جهان به سرعت با تکنولوژی های جدید در حال پیشرفت است. این پیشرفت همواره جمعیت بسیار بالایی را برای زندگی در شهر ها جذب می کند. به همین دلیل همه روزه شاهد افزایش جمعیت شهرنشین هستیم. انسان هایی که به شهر ها آمده اند برای حفظ خود در این محیط نیاز دارند به چرخه سرعت شهری بپیوندند. با گسترش زندگی های ماشینی، انسان نیز ناگزیر است زمان بیشتری را در جامعه سپری کند. گسترش جمعیت و نیاز به تردد در جامعه موجب افزایش وسایل نقلیه و جاده ها شده است. افزایش وسایل نقلیه موجب به وجود آمدن معضل ترافیک در تمام شهر ها می باشند. افراد مختلفی برای جلوگیری از گرفتاری هر روزه در ترافیک های شهر، با پای پیاده در داخل شهر تردد می کنند.

قوانین راهنمایی و رانندگی سرعت مجازی برای وسایل نقلیه در نظر گرفته است. با توجه به این سرعت حرکت، امنیت جانی افراد پیاده در هنگام عبور از عرض جاده ها و چهارراه ها تهدید می شود. همین امر موجب پیدایش سازه های بزرگ به نام پل های عابر پیاده شده است.

پل هوایی : انواع تبلیغات پل عابر پیاده

تبلیغات پل عابر پیاده با توجه به هزینه ای که می خواهیم صرف امور طراحی، نصب و نگه داری کنیم متفاوت خواهد بود. امروزه تابلوهای تبلیغاتی جدیدی به بازار آمده است ولی باز هم تابلوهای قدیمی گذشته طرافداران بسیاری دارند. پس انواع تبلیغات پل عابر پیاده با توجه به نوع تابلو به دو بخش تقسیم خواهد شد:

تبلیغات پل عابر پیاده با استفاده از تابلو های الکترونیکی
تبلیغات پل عابر پیاده با استفاده از تابلوهای گرافیکی

با توجه هزینه مصرفی خود می توانید یکی از این دو گروه را برای تبلیغات پل عابر پیاده استفاده کنید.